Шурупы

Код товара: 79074, 79075, 79076, 79077, 79078, 79079, 79080, 79081

Шуруп 3 потай., желтый цинк


На складе

..

Код товара: 79067, 79068, 79069, 34052, 79071, 79072, 79053, 79070,79073

Шуруп 3,5 потай., желтый цинк


На складе

..

Код товара: 79092, 79093, 79094, 79095, 79096, 790797, 79098, 79099

Шуруп 4 потай., желтый цинк


На складе

..

Код товара: 79082, 79083, 79084, 79085, 79086, 79087, 79088

Шуруп 4,5 потай., желтый цинк


На складе

..

Код товара: 79104,79105,79106,79107,79108,79109,79110,79111,79113,79114

Шуруп 5 потай., желтый цинк


На складе

..

Код товара: 79117, 79118, 79119, 79120, 79121, 79122, 79123

Шуруп 6 потай., желтый цинк


На складе

..

Шурупы